Panorama 1999


Hier in het Utrechtse stadje U. maakt de gemeente goede sier met het megaproject Panorama 2000. Zelfs het achtuurjournaal heeft er reeds aandacht aan besteed. Voor degenen die nooit naar het journaal kijken of niet in het Utrechtse stadje U. wonen, hier een korte inhoud van Panorama 2000: vanaf de Domtoren kunt u een aantal installaties bewonderen die vanaf de grond niet te zien zijn. Onder andere: geheimzinnige cijfers, een huis met een glazen dak, een vliegende schotel op het dak van het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen (stipt op tijd geland overigens, dat zal wel een grap van de kunstenaar geweest zijn) en wat enorme duiven.

Dat lijkt natuurlijk allemaal rete-origineel bedacht, maar dat blijkt bij nader inzien nogal tegen te vallen. Want reeds aan het begin van het jaar 1999 vond in mijn woonkamer de manifestatie Panorama 1999 plaats, opgezet door de bekende kunstenaar Ed Veenendaal uit Deurne. De bedoeling bij Panorama 1999 was dat de bezoeker op mijn koffietafel ging staan en dan diverse door Ed gemaakte installaties kon bewonderen, die vanaf de grond niet zichtbaar waren.

Waarschijnlijk heeft er stiekem een voorlichter van de gemeente door mijn raam naar binnen gekeken, want Panorama 2000 is natuurlijk je reinste vorm van plagiaat. Ed is er erg droevig van geworden en heeft zijn vertrouwen in de mensheid nu geheel verloren.

Om Hugo Walker maar 's te citeren: kijk en oordeel zelf. Er zijn nog wat foto's van de tentoonstelling bewaard gebleven.

Koffietafel
Verval
Strijd
Schepping
Perspectief
Cijfers

[ Maar wat is het? ]