[ Area 52 ]


Het was nog vroeg en ook de dag des Heren, dus veel mensen waren er nog niet op straat. Behalve dan de twee wakkere knapen die op zoek waren naar sporen van ufo's! Met de uitgeprinte kaart in de hand kwamen ze al gauw op de plek aan die op de kaart slechts een witte vlek was. Het bleek een braakliggend stuk land te zijn, met een perfect uitzicht op de Domtoren. 'Zou het kunnen dat de ufo's de Domtoren voor hun navigatie gebruiken?' vroeg R. zich hardop af.
Oxysept hoorde het niet, want hij had een krater gezien en was ernaartoe gerend. 'Kom 'ns kijken! Ik geloof dat ik wat heb gevonden!' riep hij met een van opwinding trillende stem. En inderdaad, dit was duidelijk een teken van de aanwezigheid van buitenaardse levensvormen.

Zig en Zag In het mulle zand lag een cd-single van de twee aliens Zig & Zag, met daarop hun kneiters Them girls them girls en Turn on your landing light! Oxysept wilde het schijfje al oppakken om het in zijn discman te doen, maar R. zei dat hij eraf moest blijven aangezien dit forensisch bewijs was. Uiterst professioneel zette R. een statief op en fotografeerde daarna de cd-single in het zand. Oxysept keek onderwijl wat dromerig om zich heen. Zijn ogen werden ineens gelijk schoteltjes zo groot. Want wat lag daar?

Schotel Een motherfucking vliegende schotel! Nou ja, vliegen deed-ie waarschijnlijk nooit meer, want het ding zag er tamelijk gecrasht uit. Vanuit een bepaalde hoek bezien lag het gevaarte op één lijn met de Domtoren, een bewijs voor de zojuist door R. geponeerde stelling! 'Maar,' riep Oxysept door het dolle heen, 'als er hier een vliegende schotel ligt dan betekent dat dat er ook nog ergens aliens moeten zijn!'
R. keek even over zijn statief heen en dacht na. 'Je hebt gelijk,' zei hij met een intonatie die sterk deed denken aan die van inspecteur Castillo uit Miami Vice.

Jezus! En toen?