[ Fanmail ]


Mijn inzamelingsactie met als doel het benodigde bedrag voor de aanschaf van http://www.maarwatishet.com bijeen te krijgen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen... Hedenochtend om 0:21 ontving ik het volgende schrijven in mijn mailbox. Denkt u bij het begin van deze ingezonden brief nog misschien dat de schrijver gedreven wordt door een groot rechtvaardigheidsgevoel, gekoppeld aan een even zo grote persoonlijke integriteit: in de laatste regel komt de bonobo-aap uit de mouw.


Verslag van een ooggetuige,

Als vaste bezoeker van de smurrie-site ben ik geschokt ontredderd en vooral zwaar aangeslagen door een bedelactie van schrijver.Goedkoop is niet helemaal het juiste woord want dan druk ik mij weer te zacht uit. Als ex-huisgenoot (huurder) en mede schuldenaar van de IBG kan ik u nml. mededelen dat schrijver en tevens uitbater van de Semarangstraat boete zal moeten doen voor al zijn daden uit het verleden. Winnaar van het kotsklassement 1996 door op de laatste dag van het jaar nog een plakaat neer te leggen. Hard op weg in 1999 om de wisselbeker weer in zijn handen te nemen.

Medelijden nee dat woord kent schrijver ook niet dus laten we het daar maar niet over hebben. Het stinkt allemaal zo verschrikkelijk op deze bewuste pagina van de site dat de andere kant van de pagina naar boven moet komen. Schrijver wist zijn f. 19.014,30 op zodanige wijze te besteden dat er geen tijd en plaats meer was voor zijn studie. Wel bestudeerde hij de alcoholhoudende dranken, zijn Epiphone en zijn chick waarin hij diep investeerde zo heeft hij mij toevertrouwd. Een rectificatie van het rekeningnummer zou hier op zijn plaats zijn want was hij het niet die mij altijd huizenhoge rekeningen presenteerde, hij die maandelijks dreigde met huurverhogingen en hij die mij nachtenlang wakker hield door het bespelen van zijn Epiphone en zijn chick. Lezer er rest nog slechts een conclussie en dat is 4798338.

Mijn dank is groot.

AAD


De brutale vlegel! Als ik het kon zou ik alsnog een huurverhoging met een terugwerkende kracht van vijf jaar invoeren. Zoals altijd zou ik dan geheel in mijn recht staan. Immers, Aad betaalde nooit huur voor de hal, terwijl hij die toch regelmatig gebruikte om zijn meubels te stallen als hij weer eens ruimte in zijn kamer moest creëren om daar een tjik op allerlei manieren te nemen.

Anyway, de toon voor het grote Semarangstraat-reünieweekend is gezet. Ik groet u.[ Maar wat is het? ]