[ 100x woordwaarde, hahaha! ]


Ja hoor! Oxysept had BLINK gelegd... 2x woordwaarde plus nog 'ns 3x letterwaarde voor de K. Tweeëndertig punten, noteerde Oxysept. Maar wat gebeurde daar? Het woord BLINK begon te knipperen!


Spannend! Laat zien dan!


Nogmaals noteerde Oxysept tweeëndertig punten voor zichzelf. BLINK verdween, en kwam weer terug. En voor de derde maal telde Oxysept tweeëndertig punten bij zijn totaal.

'Nog zevenenveertig keer, dan heb ik 100x woordwaarde, hahaha!' jodelde Oxysept, die nu geheel buiten zinnen leek te zijn. 'BLINK wordt niet meer ondersteund door Internet Explorer 4.0,' reutelde R. nog, maar hij wist dat dit verweer niet sterk genoeg was. Verslagen liep hij de kamer uit, terwijl Oxysept maar door bleef gaan met het optellen van tweeëndertig bij zijn puntentotaal. Er liep een straaltje kwijl uit zijn linkermondhoek.[ Maar wat is het? ]